Om Hjernekraft fra Kjeller

Hjernekraft fra Kjellers misjon er å være en arena og møteplass for samhandling, innovasjon og nettverksbygging for næringslivet, FoU-miljøene og politikerne. Konferansen skal bidra til å fremme samarbeid mellom næringslivet og forskningen om utviklingen av framtidens næringsliv og har en viktig rolle i å synliggjøre Kjellermiljøet ut over regionens og landets grenser.

Konferansen har vært arrangert årlig siden 2008, de første årene under navnet Kjeller Innovation Day, som fra 2010 byttet navn til Hjernekraft fra Kjeller.

Kontakt oss

E-post: post@hjernekraftfrakjeller.no