Dr. Núria Castell, seniorforsker, Norsk institutt for luftforskning

Foredrag: Hvordan vi måler luftkvalitet i norske byer?

Dr. Núria Castell har en doktorgrad i atmosfærisk fysikk, og jobber som seniorforsker ved NILU. Núria har mer enn 15 års erfaring med luftforurensningsforskning, med særlig vekt på luftkvalitetskontroll og modellering på by- og regional skala. For tiden forsker hun på hvordan man kan utnytte nye overvåkingsteknologier for å komplettere eksisterende overvåkingssystemer når det gjelder karakterisering og vurdering av innendørs og utendørs luftforurensning.

Related Entries