Hans Arne Frøystein, avdelingsdirektør Nasjonalt laboratorium

Foredrag: «Måleteknisk forskning og utvikling i et europeisk perspektiv»

«En hovedoppgave for Justervesenet er å sikre at Norge har en måleteknisk infrastruktur som dekker næringslivet og samfunnets behov og som nyter tillit nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer å utvikle referanser for måling og å levere måletekniske tjenester til privat næringsliv og offentlig sektor. For å fylle denne rollen er Justervesenet også aktiv innenfor måleteknisk forskning og utvikling. Justervesenet er medlem i stiftelsen Euramet eV, som har ansvar for EMPIR, et større EU-støttet program for forskning og innovasjon innenfor måletekniske anvendelser.  I prosjektene trekker Justervesenet med andre norske FoU-miljøer innen U&H-sektoren og næringslivet.»

Related Entries