Heidi Arnesen Austlid, Adm. Direktør IKT-Norge

Foredrag: Digitalisering for omstilling og vekst

Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge og jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk. Hennes arbeid består bl.a. av å jobbe med myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre. Austlid har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet, og sitter i flere råd og utvalg. Hun er også leder av bevilgningsutvalget for forskningsrådets IKT Pluss.

Related Entries