Jarle Aambø, daglig leder Igloo Innovation
Foredrag: Målsetting for innovasjon og nyskaping i Lørenskog Vinterpark
Jarle Aambø har sin bakgrunn i toppidretten. Først som trener og sportsjef for alpinlandslagene på 1980 -90 tallet. Gikk over i Olympiatoppen i 1993 og har gjennom mange år hatt ulike roller, og de siste 9 år frem til 2013 som toppidrettsjef.
Både arbeidet i alpint og i Olympiatoppen, har vært preget av sterk utvikling og innovasjon.
Jarle Aambø tok etter mange år i Olympiatoppen, med seg arbeidet med prestasjonskultur i toppidretten over i en større arena, hvor prestasjonsmiljøer fra alle samfunnssektorer er med. Dette utgjør Olympiatoppens prestasjonsklynge, med den årlige Prestasjonskonferansen som hovedarena.
I de siste årene har Aambø også vært konsulent for Selvaag prosjektet Lørenskog Vinterpark, og sentralt i denne, utvikling av et kunnskap og innovasjonssenter. Dette senteret er tiltenkt en rolle i å binde sammen kunnskapen i de ulike selskaper og aktører i Vinterparken, men også knytte til seg eksterne bedrifter og virksomheter som relaterer seg til kulde, is og snø.

Related Entries