Administrerende direktør John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt
“Teknologisk utvikling og mulige konsekvenser”

Related Entries