Konstituert daglig leder Jon Kristian Hagene, Norsk Elektro Optikk
Utdannet Cand.Scient. i mikroelektronikk fra Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Har mer enn 25 års erfaring fra Norsk Elektro Optikk AS og forskning og utvikling. Har jobbet med forskning og utvikling blant annet innen spektroskopisk gassmålling, prosjekter knyttet til romfart, rørinspeksjon, undervannsoptikk med flere. Han er i dag leder for avdeling for forskning og utvikling samt konstituert daglig leder i Norsk Elektro Optikk AS.

Related Entries