Kari Nygaard, administrerende direktør Norsk institutt for luftforskning
Dr. Kari Nygaard har bred erfaring med forskningsledelse, nasjonal og internasjonal forskning og rådgiving. Hun har bred erfaring som styremedlem og programstyreleder i Forskningsrådet og FoU-selskaper. Har bred internasjonal erfaring fra nasjonale og internasjonale fagkomiteer og konvensjoner.
NILU er et verdensledende forskningsinstitutt innenfor luft- og klimaforskning. Instituttet har i underkant av 200 ansatte og omsetter for ca. 200 MNOK i året. NILU er et internasjonalt rettet institutt med eierandeler i internasjonale selskaper og har innovasjon som et viktig satsingsområde.

Related Entries