Lars Jacob Hiim, Statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet

Foredrag: Åpningsforedrag

Hiim er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har siden 2014 arbeidet som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Før dette var han avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO. Hiim har siden 1997 innehatt stillinger i ulike departementer i tillegg til at han også har praktisert som jurist.

https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/organisation/Other-political-staff/Statssekretar-Lars-Jacob-Hiim/id755329/

Related Entries