Nils M. Huseby, Adm dir for Institutt for Energiteknikk

Foredrag: Hvordan kan IFE bidra til å skape nye «grønne» arbeidsplasser?

IFEs forskningsvirksomhet har gjennom snart 70 utviklet teknologi som har lagt grunnlaget for nye arbeidsplasser og nye bedrifter. IFE har opp gjennom historien bistått prosessindustrien, IKT-industrien, petroleumsindustrien og legemiddelindustrien.
De globale energi- og klimautfordringene skaper nye muligheter for næringslivet og for IFE. Vi må redusere våre klimagassutslipp. For å gjøre det, må vi ta i bruk ny teknologi.
Fornybar energi er fremtiden og IFE fikk i mai ,av Regjeringen, tildelt den viktige lederrollen i Norge for å utvikle teknologi og industrimuligheter innen solenergi og 0-utslipp i transportsektoren. IFEs adm.dir Nils M. Huseby vil i sitt foredrag skissere hvordan
IFE i samarbeid med industrien og andre forskningsmiljøer vil identifisere verdikjeder som kan gi grunnlag for ny eksportindustri i Norge basert på fornybar energi og miljøvennlige løsninger.

Related Entries