• Øyvind Steira Mikkelsen

Øyvind Steira Mikkelsen, Daglig leder for Informasjonskontroll AS

Foredrag: IoT i praksis

Mikkelsen er daglig leder for Informasjonskontroll som har utviklet programvare og elektronikk siden 1969.
Han er utdannet som sivilingeniør i elektronikk ved NTNU med spesialisering innen digital signalbehandling.
Han har også en MBA fra BI/EACP.
Øyvind har selv vært med å designe og vært prosjektleder for prosjekter der man har tatt fram produkter innen IoT.

Informasjonskontroll har gjennom alle år utviklet produkter som har vært koblet på nettet og har opparbeidet seg en veldig høy kompetanse innen feltet.
Gjennom årene har vi derfor en del lærdom og praktisk erfaring rundt det å utvikle IoT-løsninger.

Related Entries