Preben J. S. Vie, seniorforsker ved energisystemer, Institutt for energiteknikk

Foredrag: Batteriteknologi

Preben J. S. Vie er Dr. ing. i fysikalsk kjemi fra NTNU, og har jobbet på IFE siden 2003, og forsker på blant annet batterier og brenselceller. Vie brenner for: et fossilfritt samfunn basert på fornybar energi

Related Entries