Stian Løvold, direktør UNIK
Stian Løvold er direktør for UNIK siden jaunar 2011. Før dette har han vært ansatt på FFI i mange år; som forsker, prosjektleder og forskningssjef. Han er utdannet Sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH og Dr. Scient i fysikk fra Universitetet i Oslo.

UNIK – Universitetssenteret på Kjeller er en stiftelse som samarbeider med UiO, NTNU og forskningsinstituttene på Kjeller om utdanning på master- og ph.d.-nivå. Undervisningen og veiledningen ved UNIK gis av vitenskapelig personell ved UiO, NTNU eller UNIK, og av forskere ved Kjellerinstitusjonene og samarbeidende næringsliv. Utdanningen leder fram til en master- eller ph.d.-grad ved UiO eller NTNU. Satsingsområdene ved UNIK er trådløse nettverk og sikkerhet, energi og miljø, elektronikk og fotonikk samt kybernetikk og industriell matematikk. UNIK underviser ca. 40 emner som alle er godkjent av universitetene. De fleste forelesningene er tilgjengelige som fjernundervisning. Studenter fra andre universiteter og høgskoler er også velkomne til å følge undervisningen.

Related Entries