Program 11. oktober 2017

 

11:00   Registrering, lett servering

 

11.30   Ole Jacob Flæten, Ordfører i Skedsmo kommune

Velkommen

 

11:40   Walter Qvam, Toppindustrisenteret

Ny nasjonal innovasjonssatsing

 

12: 05 Preben J. S. Vie, Institutt for energiteknikk

Et fossilfritt samfunn basert på fornybar energi

 

12:25   Dr. Nuria Castell, Norsk institutt for luftforskning

Hvordan vi måler luftkvalitet i norske byer

 

12.45   Pause 

 

13:30   Shahzad Rana, Microsoft Norge

Det digitale skiftet – klarer vi å henge med?

 

13.55   Mariann Ødegård, Kjeller Innovasjon

Verdiskaping med hjernekraft

 

14.10   Jarle Aambø, Igloo Innovation

Vinterparken i Lørenskog

 

14:30   Hans Arne Frøstein, Justervesenet

Måleteknisk forskning og utvikling i et europeisk perspektiv

 

14.50   Pause

 

15.30   Roar Thon, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Trusler mot digitalisering

 

15.55   Elisabet Mæland Fosse, TX Guardian

Hvordan sikre bygg og verdier mot skadedyr miljøvennlig og fremtidsrettet ?
– Veien fra grunder ide til markedsintroduksjon av et intelligent strømbasert konsept

 

16.10   Marius Aabel, No Isolation

Norsk teknologieventyr

 

16.25   Bjørn Gegert Halvorsen, Nel Hydrogen

«Hydrogen som energibærer – hva har skjedd de siste 10 årene, og hvordan ser de neste 10 ut?»

 

16.45   Per Berg, Informasjonskontroll

 

17.00   Nettverksmiddag